Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại website Truongxuangroup.com tuân thủ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử. Trường Xuân tạo ra chính sách bảo mật này để minh chứng cho cam kết về sự bảo mật an toàn thông tin khách hàng tại website của Chúng tôi.

Bằng việc đọc và/hoặc khi trao cho Chúng tôi các thông tin cá nhân nghĩa là Quý Khách hàng đã đồng ý cho Chúng tôi được thu thập, sử dụng thông tin cá nhân như được nêu tại Chính sách này. Thông qua Chính sách bảo mật thông tin này Chúng tôi muốn Quý khách hàng hiểu rõ mục đích thu thập thông tin, phạm vi sử dụng thông tin khách hàng chỉ nhằm phục vụ cho quyền lợi của Khách hàng khi mua sắm tại website của Chúng tôi.

1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng:

Để sử dụng được các dịch vụ của Trường Xuân, người mua hàng phải cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và một số thông tin khác nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho Quý khách hàng. Quý  khách hàng có thể chọn không cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó Quý khách sẽ không thể hưởng được một số tiện ích mà những tính năng mà Chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào Quý khách hàng nhập trên website hoặc gửi đến Trường Xuân. Thông tin của Khách hàng được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của Khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng Khách hàng khi mua sắm tại Truongxuangroup.com, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với người mua hàng khi cần. Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được Truongxuangroup.com lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng Trường Xuân trở thành một website thương mại điện tử mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau: Gửi thông tin giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi của Truongxuangroup.com; cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của mình; Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website; Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ được giữ đúng trong thời hạn pháp luật quy định hoặc chỉ sử dụng cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

4. Chia sẻ thông tin:

Trường Xuân biết rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và Chúng tôi sẽ không được bán, trao đổi cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

  • Để bảo vệ Truongxuangroup.com và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của Truongxuangroup.com  và các bên thứ ba khác.
  • Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.
  • Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý‎ từ phía Quý khách hàng. VD: các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của Truongxuangroup.com; cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị vận chuyển.

5. Thông tin liên hệ:

Trường hợp có vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân hoặc cần thay đổi, điều chỉnh các thông tin đã cung cấp, Quý khách hàng có thể liên hệ tới Trường Xuân theo các thông tin dưới đây:

- Công ty CP Chế phẩm thiên nhiên Trường Xuân

- Điện thoại: 0589118899

- Email: Truongxuangroup0612@gmail.com

Trường hợp có thay đổi, Chúng tôi sẽ thông báo về nội dung thay đổi và thời gian áp dụng Chính sách mới trên Website để Quý khách hàng được biết.

Trân trọng cảm ơn !

 

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng